• o. T. (Sound), <p>2015, lacquer, board, wood, 135 x 135 x 7 cm</p>

    o. T. (Sound)

    2015, lacquer, board, wood, 135 x 135 x 7 cm

  • <p>exhibition view, <em>Chaos Kosmos</em>, Kunstverein Offenburg</p>

    exhibition view, Chaos Kosmos, Kunstverein Offenburg

  • <p>exhibition view, <em>like home extended</em>, loop - raum für aktuelle kunst, Berlin</p>

    exhibition view, like home extended, loop - raum für aktuelle kunst, Berlin